Informatyczny System Osłony Kraju

Informatyczny System Osłony Kraju
Informujemy, że w aplikacji e-Wody w dniach 05.01-15.02.2023 r. wystąpiły błędy w działaniu lub była niedostępna. W przypadku braku odpowiedzi na złożone w tym czasie wnioski, prosimy o kontakt na adres: ebok_pomoc@wody.gov.pl.
logotypy: innowacyjna gospodarka, isok, europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zrealizowano w ramach projektu pn. "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" nr POIG.07.01.00-00-025/09, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013